Spegelvägg till Carlanderska

Spegelvägg till Carlanderska

Vi har installerat spegelvägg på nya rehabenheten på Carlanderska sjukhuset i Göteborg.

Intervju med Maria Ahlgren Verksamhetschef på Carlanderska Rehab

-Vad är egentligen Carlanderska?

-Carlanderska i Johanneberg i Göteborg är stiftelse som driver både offentlig och privat- försäkrings vård. Vårdcentralen och Rehab ingår i vårdvalsverksamheten och arbetar inom offentlig vård.

-Hur går det för er verksamhet idag?

-Jättebra, inom Rehabverksamheten har vi 600 patienter varje månad men nu expanderar vi för att kunna ta emot 1200 person varje månad alltså en dubblering i kapaciteten med totalt 10 behandlingsrum inom rehabverksamheten och betydligt mer personal. Därför behövde vi flytta lokaler och ha ett bättre rum för gym där vi även kunde ha en spegelvägg.

-Hur tycker du det fungerade med Sportmaterial som företag och installationen av speglarna?

-Allt gick lätt och smidigt och tur det eftersom vi hade lite tidspress att komma igång i de nya lokalerna.
Information