Fotbollsnät, skyddsnät, klätternät & industrinät

Om du vill köpa skyddsnät, fotbollsnät, andra sportnät, vind, insyn och avgränsningar eller fallskyddsnät så hittar du detta hos Sportmaterial & Industrinät - Nordiska nätlösningar. Vi måttanpassar våra nät och syr upp med avslutningskant. Samtliga våra leverantörer och tillverkare återfinns inom Eu med certifieringar enligt EU standard. Vi specialtillverkar klättenät med en fabrik i England. Vi har även en serie egenutvecklade fotbollsmål under varumärket SM Goal.

För mer information om Sportmaterial och våra kundutlåtanden se nedan eller kontakta oss direkt.

Tips från Sportmaterial

Information