Fler tjänster med certifierad personal

Vi utökar vårt utbud inom installation och arbeten med gällande certifikat inom relaterade uppdrag såsom:
Industriklättring"Tillkomstteknik"
BAS-U & BAS-P
Heta arbeten
Säkerhet på väg
ESA Tillträde till driftrum
GWO certifikat (Global Wind Organisation)
Säkra lyft
Personal som har intyg på genomgången utbildning av härdplaster (epoxiplast, uretanplast, akrylatplast, enligt AFS 2005:18,6§
Mobila arbetsplatformar A1, A2, A3, B1, B3
Kran/Traversutbildning
Hjärt och lungräddning och defibrillator
Läkarundersökning och arbets-EKG för höjdarbete och arbeta i schakt
Utbildning i TR-stål/N för normala stålkonstruktioner. Kompetens för ledning, kontroll och tillsyn vid tillverkning och montering av stålkonstruktioner av normal art, t ex stålstommar i vanliga husbyggnader, dvs stålkonstruktioner som normalt hänförs till utförandeklass GC.
Sakkunnighetsbevis för säkerhetsanordningar på tak. Utbildningen är framtagen av taksäkerhetskommittén(TSK) för besiktning av säkerhetsanordningar för tak.


Information